Contact / Imprint

Alicja Bloemer

AIX-TERMINUS

  • Monschauer Strasse 28,  52076 Aachen

  • Telefon: +49 (0) 241 4450375
  • Mobil: +49 (0) 163 2171766
  • Telefax: +49 (0) 241 4450374
  • E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 


 

Verantwoordelijk voor de webpagina's:
Alicja Bloemer

 


 

Copyright

 

Alle bedrijfsgerelateerde gegevens op deze website zijn eigendom van Aix-Terminus. De inhoud van de hier ter beschikking gestelde persoonsgegevens en bedrijfsgerelateerde informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aix-Terminus gekopieerd worden.

 

Wij behouden ons het recht voor, onaangekondigd wijzigingen in de inhoud van deze website aan te brengen. Voor de mogelijke gevolgen van deze wijzigingen zijn wij niet aansprakelijk.

 


 

Disclaimer:

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud van de website

 

De inhoud van onze webpagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat deze ook op termijn juist, volledig en actueel zijn en kunnen daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. Als in Duitsland gevestigde dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Telemediengesetz - Duitse wet op de telemedia) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's. Volgens de §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen externe gegevens te controleren of na te gaan of er omstandigheden zijn die wijzen op illegale activiteiten. De verplichtingen volgens de algemene wetgeving met betrekking tot het verwijderen of blokkeren van informatie blijven onverminderd van kracht. Hier kan echter pas aanspraak op worden gemaakt vanaf het moment dat een daadwerkelijke overtreding bekend is geworden. Wanneer dit soort wettelijke overtredingen bij ons bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud zo spoedig mogelijk verwijderen.

 


 

Aansprakelijkheid voor links

 

Op deze website bevinden zich ook links naar externe websites van derden. Op de inhoud hiervan kunnen wij geen invloed uitoefenen. Wij zijn dan ook geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde websites is de aanbieder of eigenaar van de betreffende externe site. De via een link gekoppelde websites zijn op het moment van plaatsing op deze site gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Op het moment van plaatsing is geen onrechtmatige inhoud gebleken. Het permanent controleren van de op de gelinkte webpagina's geboden inhoud is echter ondoenlijk en kan zonder concrete aanwijzingen voor illegale activiteiten niet worden verwacht. Wanneer wettelijke overtredingen bij ons bekend worden, zullen wij de betreffende links zo spoedig mogelijk verwijderen.

 


 

Auteursrecht

 

De door de eigenaar van de website vervaardigde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en elke vorm van gebruik die de bepalingen van het auteursrecht te buiten gaat, dient eerst schriftelijk toestemming te worden gevraagd. Downloads en kopieën van deze webpagina's mogen uitsluitend voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Waar wij inhoud op deze pagina's hebben gezet, die niet door ons als eigenaar zelf is opgesteld, zijn de auteursrechten van de respectievelijke eigenaars van deze inhoud in acht genomen. Met name doordat wij de herkomst van dergelijke inhoud expliciet vermelden. Mochten u desondanks schendingen van het auteursrecht op onze website opvallen, willen wij u vragen dit bij ons te melden. Wanneer wettelijke overtredingen bij ons bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud zo spoedig mogelijk verwijderen.

 


 

Gegevensbescherming

 

Onze website kan over het algemeen zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. Indien wij op onze webpagina's toch naar persoonsgegevens vragen (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), dan geschiedt dit zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

 

Verder moeten wij u erop wijzen, dat de veiligheid van gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) niet volledig gegarandeerd kan worden. Het volledig afschermen van gegevens voor derden is onmogelijk.

 

Tegenwoordig geldt de verplichting de website van een colofon en contactgegevens te voorzien. Elke vorm van misbruik van deze contactgegevens om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal toe te zenden is ongewenst. De eigenaar van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het nemen van gerechtelijke stappen voor, indien ongevraagd reclame en informatie wordt toegezonden, bijvoorbeeld in de vorm van spam-mails.