Alicja Bloemer

 

urodzona w Łodzi.

 Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (w klasie wiolonczeli) kontynuacja studiów w Konserwatorium w Maastricht. Pobyt w Niderlandach od 1976 do 1998 roku, a potem w Niemczech w Aachen.

 Zainteresowanie językami doprowadziło do studiów w Wyższej Szkole Lingwistyki Stosowanej w Maastricht w latach 1994 do 1999, zakończonych dyplomem z tytułem Baccalaureus Translationis.

Języki: niemiecki jako język ojczysty, niderlandzki jako pierwszy i francuski jako drugi język obcy.

Dziedziny: medycyna i biologia, technika, ekonomia i prawo.

 W roku 2000 zaprzysiężenie jako tłumacz pisemny z języków polskiego, niderlandzkiego i francuskiego przez prezesa wyższego sądu krajowego w Kolonii; w 2010 r. jako tłumacz ustny z polskiego, a w 2012 r. z niderlandzkiego.