Zakres działalności


  • Prawo: wyroki sądowe, powództwa, ekspertyzy, różnego rodzaju umowy (intercyzy,  umowy spadkowe, umowy założycielskie firmy) itd.

  • Tłumaczenia przysięgłe: żnego rodzaju akty (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt śmierci, zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa, policyjne poświadczenia niekaralności, akty nadania obywatelstwa itd.), świadectwa, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia (zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia o zezwoleniu na pobyt,  wyciągi z biura meldunkowego itd.) oraz wiele innych

  • Gospodarka: wpisy do rejestru handlowego, umowy założycielskie firmy, umowy spółki, umowy o pracę, oświadczenia i decyzje podatkowe, korespondencja gospodarcza, oferty, ekspertyzy, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy itd. 

  • Przemysł spożywczy: produkcja, koncerny, produkty żywnościowe "bio" itd. 

  • Środowisko naturalne: ochrona klimatu, gospodarka rolna, ekologia, energia słoneczna i witrzna

  • Medycyna: zaświadczenia i orzeczenia lekarskie, psychologia w przedsiębiorstwie, rehabilitacja 

  • Architektura, sztuki piękne, muzyka

 

Usługi szczególne

Jako tłumacz pomogę Państwu podczas wizyt w urzędach, przy zawieraniu małżeństw w USC, pomogę Państwu w czasie wizyty u adwokata czy notariusza lub podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu.